Limbopedia Menu

Kasteel van Niel

Het kasteel van de familie de Looz-Corswarem in Niel-bij-Sint-Truiden werd in 1843 afgebroken. Slechts de boerderijgebouwen en enkele pilasters die aangeven waar ooit een dreef liep, getuigen nog van wat ooit de verblijfplaats van een Luikse adellijke familie was.

 

De meest in het oog springende bezitter van het kasteeldomein in Niel is Guillaume-Joseph de Looz-Corswarem. Hij is niet alleen de bouwheer van het kasteel. Hij maakte zich ook sterk dat niet alleen de erfenis van de middeleeuwse graven van Loon aan zijn familie toekwam maar ook dat het dorp Niel een zelfstandig en soeverein graafschap moest zijn, waar hij persoonlijk dezelfde bevoegdheden zou mogen uitoefenen als een vorst.

 

Op 16 september 1793 kreeg Niel het bezoek van een door de Luikse regering gestuurde groep soldaten onder leiding van de hoogste gerechtelijke gezagsdragers in de streek, die daar de zogenaamde grensafbakeningen moesten neerhalen. De heer van Niel had zich immers in het hoofd gehaald dat zijn heerlijkheid een zelfstandig vorstendom was en had daarom grenspalen laten plaatsen. Daarmee had hij de rechten van de vorst aangetast en dat eiste een spoedige en openbare rechtzetting.

Aan hun oproep aan de bestuurders van de gemeente Niel om zich te hunner beschikking te stellen, beantwoordden slechts schout Simons en schepen Guillaume Van Hove. De overige schepenen gaven er de voorkeur aan zich te verstoppen, wellicht om hun eigen kasteelheer niet voor het hoofd te stoten. Ook de burgemeesters waren spoorloos toen de Luikse delegatie aan de slag ging en de symbolen van de gepretendeerde onafhankelijkheid van Niel vernietigde.

In het midden van het dorp haalden zij een paal neer met daarop een koperen plaat met het opschrift La franche Comté de Nijel, het wapen van de heer van Niel en twee andere opschriften die aangaven dat men zich hier niet meer in het vorstendom Luik bevond. Hetzelfde lot ondergingen vijf grenspalen met het opschrift La franche Comté de Nijel die werden aangetroffen in het veld tussen Niel en de buurdorpen.

 

In de negentiende eeuw werd het kasteel onder meer bewoond door Caroline de Looz-Corswarem. Zij was de weduwe van Don José de la Riva-Aguero, die in 1823 de eerste president van Peru geweest was. Een rouwbord, dat herinnert aan haar overlijden op 24 mei 1889, hangt in de kerk van Niel. Op het kerkhof van Niel is het meest opvallende grafmonument dat van de familie de la Riva – de Looz-Corswarem.

 

Bronnen: Roumbout Nijssen – Rijksarchief Hasselt – Onroerend Erfgoed – Erfgoed Vlaanderen – Foto: Rombout Nijssen
Open standalone kaart in volledige scherm modus
Limbopedia

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Limbopedia: 50.729664, 5.125253
Dit delen met je vrienden?