Limbopedia Menu

Disclaimer

De website www.limbopedia.com is een initiatief van vrijwilligers, ondersteund door JBWorks, Bocholt

Algemene info
De website is een online reisgids en geeft een overzicht van alle bezienswaardigheden en natuur in Limburg. Ook het verhaal achter deze locaties brengen we in beeld in deze online reisgids.

Veranderingen site/aanbod
Limbopedia.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de online reisgids dan wel op het getoonde toeristische aanbod.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid
De medewerkers van Limbopedia.com besteden de uiterste zorg aan de website www.limbopedia.com en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er echter onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. Limbopedia.com of JBWorks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of daaruit voortvloeiende derving van inkomsten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Gebruik persoonlijke gegevens
Alle gegevens en informatie op de online reisgids www.limbopedia.com zijn eigendom van limbopedia.com. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door Limbopedia en niet doorgegeven aan derden.

Up to date blijven
Indien er iets is gewijzigd in de aangeleverde informatie op limbopedia.com, kunt u dit doorgeven via info@limbopedia.com

Nieuwsbrief
Indien u zich heeft aangemeld voor de e-mail nieuwsbrief, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt door limbopedia.com. U kunt zich voor deze nieuwsbrief te allen tijde afmelden.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de volledige inhoud van deze online reisgids (‘de informatie’) is het intellectuele eigendom van limbopedia.com Beelden, fotografie, videobestanden en informatie behoren tot hun respectievelijke eigenaars en mogen niet zonder toestemming van limbopedia.com worden overgenomen. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  De door limbopedia.com ontwikkelde en beschikbaar gestelde technieken en beeldmerken mogen door de content partners alleen in het eigen bedrijf of organisatie gebruikt worden voor de vermelding van limbopedia.com op de website waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie is de schriftelijke toestemming van limbopedia.com vereist.

Links
Deze website bevat hyperlinks naar andere, externe websites. Alle websites waarnaar wordt doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover limbopedia.com geen controle heeft. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de website www.limbopedia.com. Limbopedia.com is niet verantwoordelijkheid voor de informatie die te vinden is op deze websites.

© Limbopedia.com 2015

Dit delen met je vrienden?