Limbopedia Menu

De Groote Hoef – 10de eeuw

De Groote Hoef – 10de eeuw

De Groote Hoef was een landbouwbedrijf dat zijn oorsprong vond in de middeleeuwen. Het behoorde een lange tijd toe aan de abdij van Averbode. De Groote Hoef was de grootste boerderij van Lommel, waarbij hij op zijn hoogtepunt over meer dan 100 ha landbouwgrond en weiden beschikte. Oorspronkelijk hoorde bij de Groote Hoef een kapel met altaar, maar in 1426 werd al vermeld dat het reeds lang geleden vernield was. Het domein kent een hele geschiedenis van afbraak en wederopbouw. In 1486 werd het woonhuis afgebrand door toedoen van een bende vrijbuiters uit het garnizoen van Willem van Aarenberg, het “everzwijn der Ardennen”. Later, in 1586, werd de hoeve platgebrand door een groep protestantse soldaten uit Geertruidenberg en de wederopbouw gebeurde in 1587. Op 9 september 1735 werd de schuur van de Groote Hoef afgebrand door landlopers, mogelijk Bokkenrijders.  De schuur werd in 1736 heropgebouwd. Verder bevat het domein nog een 19de eeuwse schaapskooi en een rosmolen die gebouwd werd in de jaren 1995 – 1997. Sinds 1974 is de Groote Hoef een beschermd monument.

De schuur behoort tot het langse type, dat betekent met een dorsvloer tegen de langse zijde. Deze schuur telt 3 beuken in de lengte en dat is een zeldzame constructie voor de Limburgse Kempen. Tijdens het optrekken werd gebruik gemaakt van de techniek van de leemvulling. Bij deze techniek bestaan de muren uit een vlechtwerk van twijgen en die bestreken werden met een mengsel van leem en water en vaak ook nog koemest en/ of strohaksel.

Het woonstalhuis is een langgevelhoeve met woonhuis en stal onder 1 dak. Uniek aan dit woonstalhuis is de overkragende oostgevel dat zelden voorkwam in de Kempen. Overkragingen zijn een stedelijke bouwwijze die soms op het platteland gebruikt werden aan de westzijde om de lemen gevel te beschermen tegen de inslag van wind en regen. Een overkraging aan de oostzijde, opgetrokken in vakwerk, kan enkel verklaard worden vanuit statusoverwegingen als een symbool van welstand.

In de voormalige schaapskooi werd een molenmuseum ondergebracht dat enkel in groep en na afspraak te bezichtigen is. De rosmolen behoort ook tot dit museum.

 

 

Open standalone kaart in volledige scherm modus
Limbopedia

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Limbopedia: 51.22049, 5.325327

 

Bronnen: Erfgoed Vlaanderen / Onroerend Erfgoed – Afdeling ROHM Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 141. – Belgisch Molenbestand, Molendatabase van vzw Molenzorg (i.v.m. rosmolen). – De Groote Hoef van Lommel, in Een verhaal over water en wind, 4, 12, 1992, p. 14-16, afb. – Molen op paardenkracht, in Een verhaal over water en wind, 10, 35, 1998, p. 13-14, afb. – Onze rosmolen te Lommel, in Een verhaal over water en wind, 8, 28, 1996, p. 3). – Te Lomelle op die Campine, 9, 1983, p. 27-34. – VZW Levende Molens Noord-Limburg opent museum in Groote Hoef te Lommel, in Een verhaal over water en wind, 6, 20, 1994, p. 15-20. – Waar nog groene ruimte is en men de stilte nog hoort: Lommel, brochure, Lommel, s.a., z.pag. – BOER A. VANDEN, Historisch schets “Groote Hoef” te Lommel, onuitg. nota’s, Lommel, 1976. – GEERTS F. e.a., Door het zand getekend. Bijdragen over landschap en verleden van de Kempense grensgemeente Lommel. Uitgegeven n.a.v. de millenniumviering in 1990, Lommel, 1990, p. 76-77, 128, 142-150, 213-216, afbn. – GERITS J. e.a., Heropstanding van het Averboodse abdijgoed “De Groote Hoef” te Lommel. Uitgave n.a.v. de restauratie van het woonstalhuis, Publikaties van de v.z.w. “Museum Kempenland” te Lommel, 2, Lommel, 1985. – INDEKEU B. – GEERTS F., Hoelang zal de tol nog draaien? Mijmerend wandelen langs een 150-tal Lommelse ansichten uit het begin van deze eeuw, Publikaties van de VZW ‘Museum Kempenland’ te Lommel, 3, Lommel, 1987, p. 36, prentkaart nr. 68. – KNAEPEN R. – SMEULDERS F.V. (red.), Zo was… Lommel, Antwerpen, 1973, prentkaarten op p. 52-53. – LEYSEN V. – INDEKEU B., Van teutendorp tot bruisende stad.  – Lommel in de voorbije twee euwen (1800-2000), Publicaties van de V.Z.W. Museum Kempenland te Lommel, 18, Lommel, 2001, p. 8, 64, 151-152, afbn. op p. 9, 64, 151, 152. – MENNEN V., Van Vriesput tot Klein Duitsland. Acht eeuwen Lommelse plaatsnamen, Publicaties van de v.z.w. Museum Kempenland te Lommel, 10, Lommel, 1992, p. 353-355, 359. – THIJS C. – STEEN C. VAN, Lommel. Proeve van een geschiedenis onzer gemeente, Lommel, 1941, p. 20, 50-51. – Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel – Turnhout. – Auteurs: Pauwels, Dirk – Erfgoed Lommel – Foto: Robin Mues
Dit delen met je vrienden?