Limbopedia Menu

Adverteren

Wil je graag zichtbaar zijn op de online reisgids van Limburg?

We bieden u een kwalitatief hoogwaardig platform aan, dat kwaliteit vooropstelt boven kwantiteit. U krijgt een persoonlijke detailpagina EN marker op de limbopedia kaart!

Daarnaast bieden we voldoende mogelijkheden om uw bedrijf optimaal in de spotlight te zetten. Dit kan door diverse advertentiemogelijkheden op  een specifieke categorie, op de homepage, in een bepaalde regio, in de nieuwsbrief of op onze sociale media.

Maar vooral luisteren we graag naar uw wensen en bekijken we samen het aanbod om zo te komen tot een pakket op maat.

We promoten limbopedia in alle steden en gemeenten van de provincie Limburg. Deze online reisgids wordt zowel online als offline gepromoot.

Waarom adverteren op limbopedia?

 • U bereikt zowel plaatselijke bevolking als toeristen
 • We adverteren uw bedrijf naar de gewenste doelgroepen in de naar u opgegeven regio’s
 • Maximale zichtbaarheid door lokale en specifieke aanpak van limbopedia
 • We houden rekening met uw input
 • Flexibel
 • Uw bijdrage gaat naar de doorontwikkeling van deze reisgids
 • U bereikt het juiste publiek
 • Kruisbestuiving

Vraag een publiciteitspakket aan

Laat iedereen kennis maken met de online reisgids Limbopedia. Vraag hier je publiciteitspakket aan en ontvang folders, stickers, .. en informatie van Limbopedia!

Kwaliteit is prioriteit

Om de kwaliteit van onze online reisgids te behouden kijken we streng toe op de soort advertenties die op onze reisgids verschijnen. We willen in eerste instantie een overzichtelijke en duidelijke reisgids aanbieden ter ondersteuning van het toerisme in Limburg en dus ook de ondernemer.

De kostprijs van advertenties gaat integraal terug naar de reisgids zoals:

 • Het onderhoud van Limbopedia
 • Onderzoek van nieuwe bezienswaardigheden en verhalen
 • Onderhoud en aanpassingen huidige bezienswaardigheden
 • Doelgerichte promotie van het platform, lokaal en specifiek
 • Doelgerichte promotie van de adverteerders
* jaarlijks € 240 excl. btw voor je aanwezigheid op limbopedia.com
Dit delen met je vrienden?